Tarifnik i katalog proizvoda

Vreme izvršavanja naloga platnog prometa

Za dinarska plaćanja

Yettel Bank je omogućila plaćanja elektronskim putem sa svog dinarskog tekućeg računa  korišćenjem internet bankarstva i mobilne aplikacije Banke.

Svaki platni nalog koji se izda na iznos do 300.000,00 RSD uključujući i 300.000,00 RSD, a koji je označen kao Hitan/Instant izvršiće se u IPS sistemu NBS svakog dana u godini od 00 – 24h.

Plaćanja na račune u drugim bankama ispod 300.000,00 RSD ukoliko nisu označena kao Hitna/Instant i izdata su do 17h, biće izvršena u toku dana u jednom od četiri obračunska ciklusa (10:30h, 12:30h, 14:30h i 16:30h), zavisno od vremena izdavanja.

Plaćanja na račune u drugim bankama preko 300.000,00 RSD i izdata su do 17:00h biće izvršena odmah (u roku od nekoliko minuta).

Ako se platni nalog izda posle 17:00h, i nije označen kao Hitan/Instant biće izvršen sledećeg radnog dana u periodu od 9:00h do 11:00h.

Može se izabrati da li će platni nalog biti izvršen po Hitnom/Instant postupku ili u redovnim obračunskim ciklusima.

Za devizna plaćanja

Plaćanja sa deviznog računa mogu se vršiti elektronskim putem korišćenjem naše internet i mobilne aplikacije. Ispravno popunjeni nalozi za plaćanja sa validnom pratećom dokumentacijom, koje je Banka primila do 14h radnog dana, biće izvršeni najkasnije drugog poslovnog dana od dana prijema naloga. Nalozi primljeni nakon 14h radnim danima, kao i nalozi primljeni neradnim danima, se smatraju primljenim narednog dana.