Obaveštenja za korisnike

Predlog izmena i dopuna okvirnog ugovora za fizicka lica

Obaveštenje o odbijenim transakcijama u inostranstvu