Kartice

Koristi
DinaCard
karticu

Izdaje se bez naknade uz otvaranje platnog računa

some alt

DinaCard debitna kartica je nacionalna platna kartica Republike Srbije koja se koristi za plaćanje robe i usluga, kao i za podizanje gotovog novca u okviru domaćeg platnog prometa. Kartica može da se koristiti za plaćanje putem mobilnog telefona, plaćanje na internetu kod domaćih trgovaca i plaćanje direktno na šalterima Uprave za trezor. Izdavanje DinaCard kartice je bez naknade, a može da se koristi samo u Srbiji.

Kartice

Upravljaj DinaCard karticom jednostavno:

  • Izmeni PIN u aplikaciji
  • U mobilnoj i internet aplikaciji možeš videti detalje platne kartice.
  • Podesi limite po broju i iznosu transakcija na dnevnom ili mesečnom nivou po kanalu potrošnje.
  • Ukjuči ili isključi kanale potrošnje: bankomat, prodajna mesta i internet.
  • Blokiraj svoju DinaCard karticu 24/7 putem aplikacije.
  • Deblokiraj ili zameni karticu u slučaju krađe ili gubitka putem aplikacije ili pozivom Kontakt centra na 063/9005.