Kartice

Koristi
Mastercard
kreditnu karticu

Uživaj u mnoštvu pogodnosti

some alt

Ova kartica ti pruža finansijsku slobodu i omogućava fleksbilnost tvom budžetu.

Oduvek smo voleli da budemo pioniri u bankarstvu, tako i prvi u Srbiji uvodimo eko Mastercard debitne i kreditne kartice. Ove kartice su posebne, napravljene od recikliranog materijala i mogu se ponovo reciklirati.

Kartice

Uz Mastercard kreditnu karticu možeš da:

 • aktiviraš Google Pay ili Apple Pay uslugu kada je dodaš u Google ili Apple Wallet
 • podeliš transakciju na do 12 rata
 • uživaš odmah, a platiš kasnije
 • internim prenosom putem aplikacije prebaciš sredstva na tekući račun ako ti zatreba keš
 • uživaš u besplatnom Uniqa osiguranje za sebe i članove svoje uže porodice 30 dana u godini, širom sveta.
Yoga girl

Podnesi zahtev onlajn:

  Ime i prezime *
  Broj telefona *
  Mesto boravka *

  Na sledećem linku možeš pročitati Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti

  Prikupljeni podaci korisnika biće korišćeni isključivo u svrhu pozivanja radi dodatnog informisanja u predugovornoj fazi o uslovima proizvoda naše Banke.

  Kako da apliciraš za kreditnu karticu sa refinansiranjem?

  Korisnici sa otvorenim tekućim računom

  1. Popuni zahtev za kredit na internet aplikaciji Banke ili na prodajnom mestu Banke kod bankarskog savetnika, unosom ličnih, finansijskih i podataka o poslodavcu.
  2. Priloži potrebnu dokumentaciju na internet aplikaciji Banke:
   – Ovlašćenje za odobravanje kredita za refinansiranje kredita kod druge banke
   – Potvrda o zaposlenju ili izvodi računa poslovne banke na koji primaš zaradu/penziju ili
   – Potvrda o elektronskoj dostavi dobijena preko eUprava portala. Više informacija o načinu dobijanja potvrde potražite ovde.
   Biće neophodno da dostaviš Ovlašćenje u originalnoj formi na prodajnom mestu Banke, kao i Potvrdu o zaposlenju ili izvode banke osim ukoliko nisu originalno izdati u elektronskoj formi, odnosno potpisana elektronskim sertifikatom.
  3. Na osnovu unetih podataka, priložene dokumentacije i podataka iz izveštaja Kreditnog Biroa, Banka će doneti odluku o odobrenju kredita, o čemu ćemo te obavestiti putem SMS poruke i imejla.
  4. Nakon odobrenja zahteva za kredit, upoznaj se sa ponuđenim uslovima na mobilnoj ili internet aplikaciji Banke.
  5. Ugovor o kreditu se zaključuje onlajn, uz neophodan dolazak na prodajno mesto Banke radi dostavljanja originalne dokumentacije koja je priložena prilikom podnošenja zahteva. Više informacija o zaključenju ugovora na daljinu ovde.
  6. Nakon dostavljene originalne dokumentacije, Banka će u tvoje ime, po osnovu Ovlašćenja, od druge banke pribaviti neophodne podatke o kreditnim obavezama koje refinansiraš.
  7. Na osnovu podataka dobijenih od druge banke, kredit će biti realizovan o čemu ćemo te obavestiti putem SMS poruke i imejla.

  Korisnici bez otvorenog tekućeg računa

  1. Poseti prodajno mesto Banke kako bi dobio ponudu od našeg bankarskog savetnika.
  2. Nastavi podnošenje zahteva, unesi lične, finansijske i podatke o poslodavcu, i priloži potrebnu dokumentaciju na internet aplikaciji Banke:
   – Ovlašćenje za odobravanje kredita za refinansiranje kredita kod druge banke
   – Potvrda o zaposlenju ili izvodi računa poslovne banke na koji primaš zaradu/penziju. Biće neophodno da dostaviš Ovlašćenje u originalnoj formi na prodajnom mestu Banke, kao i Potvrdu o zaposlenju ili izvode banke osim ukoliko nisu originalno izdati u elektronskoj formi, odnosno potpisana elektronskim sertifikatom.
  3. Na osnovu unetih podataka, priložene dokumentacije i podataka iz izveštaja Kreditnog Biroa, Banka će doneti odluku o odobrenju kredita, o čemu ćemo te obavestiti putem SMS poruke i imejla.
  4. Nakon odobrenja zahteva za kredit, poseti prodajno mesto kako bi otvorio tekući račun bez mesečne naknade i naknade za izdavanje platne kartice. Nakon otvaranja računa  upoznaj se sa ponuđenim uslovima na mobilnoj ili internet aplikaciji Banke.
  5. Ugovor o kreditu se zaključuje na prodajnom mestu Banke, prilikom čega prilažeš originalnu dokumentaciju.
  6. Nakon dostavljene originalne dokumentacije, Banka će u tvoje ime, po osnovu Ovlašćenja, od druge banke pribaviti neophodne podatke o kreditnim obavezama koje refinansiraš.
  7. Na osnovu podataka dobijenih od druge banke, kredit će biti realizovan o čemu ćemo te obavestiti putem SMS poruke i imejla.

  Šta ti ova kartica omogućava?

  Podeli na 12 rata.

  • Svaku kupovinu ili podizanje gotovine na bankomatu, podeli na do 12 rata. Važi za iznose preko 2.000 RSD, na bilo kom prodajnom mestu ili onlajn, u zemlji ili inostranstvu.
  • Podeli na rate u aplikaciji u bilo kom trenutku do kraja meseca u kom je obavljena kupovina.
  • Odaberi broj rata u skladu sa svojim potrebama i mesečnim obavezama, uz naknadu od 6% od ukupnog iznosa transakcije ili minimalno 500 dinara. Naknada će se ravnomerno podeliti i naplaćivati uz svaku ratu.

  Uživaj odmah. Plati kasnije!

  • Uz Yettel Bank kreditnu karticu plati sve na odloženo, do 45 dana, bez kamate.
  • Obavi kupovinu na internetu ili prodajnom mestu, a putem aplikacije plati račune, dopuni mobilni, prenesi na tekući račun.
  • Izaberi koliko ćeš otplaćivati. Minimalna mesečna otplata iznosi 5% od ostatka duga ili 1.000 RSD.

  Oslobodi sredstva!

  • Plaćaj debitnom karticom do kraja tekućeg meseca, otplaćuj na rate kreditnom karticom, sa revolving modelom ili podelom na rate.
  • Ukoliko su ti potrebna dodatna sredstva na kraju meseca, plaćanja izvršena u toku tekućeg meseca, možeš da prebaciš na kreditnu karticu.

  Refinansiraj kreditnom karticom!

  • Refinansiraj kredit, kreditnu karticu ili dozvoljeni minus.
  • U maksimalnom iznosu od 300.000 dinara, na najviše 36 rata, po modelu koji ti odgovara (revolving ili podela na rate)

  Ko može da se prijavi?

  • Fizička lica sa prebivalištem u Republici Srbiji (rezidenti)
  • Punoletna fizička lica koja imaju važeću ličnu kartu u trenutku podnošenja zahteva
  • Ostvaruju redovne mesečne prihode po osnovu zaposlenja ili penzije, uz minimalni iznos zarade od 20.000 RSD
  • Ukoliko poslodavac ima aktivan status poslovanja Korisnik ima urednu kreditnu istoriju i nema aktivnu docnju po bilo kojoj obavezi u Kreditnom birou.
  • Po pitanju zaposlenja, kreditna kartica je dostupna: penzionerima ili zaposlenima koji su minimum 3 meseca kod trenutnog poslodavca (zaposleni na neodređeno ili na određeno).

  Potrebna dokumentacija

  Zaposleni
  Kreditna kartica
  • Mesečni izvodi iz banke po računu na koji primate zaradu za poslednja 3 meseca u PDF formatu, na kojoj su prikazane poslednje tri uplaćene zarade. Izvode obično dobijate imejlom ili ih možete preuzeti kroz internet ili mobilno bankarstvo, ili
  • Potvrda o zaposlenju i visini primanja izdata u elektronskoj formi i potpisana digitalnim sertifikatom od strane poslodavca, ili
  • Potvrda o elektronskoj dostavi dobijena preko eUprava portala.
  • Ukoliko poslodavac ne izdaje potvrdu overenu digitalnim sertfikatom možete priložiti potvrdu overenu pečatom i potpisom.
  • Primer pravilno popunjene Potvrde overene pečatom i potpisom prikazan je u nastavku.
  • PPDG5/PPDG2R – Potvrda o poreskoj prijavi za dohodak građana za obveznike ove vrste poreza

  Kreditna kartica sa refinansiranjem
  • Ovlašćenje za odobravanje kredita za refinansiranje kredita kod druge banke.
  • Mesečni izvodi iz banke po računu na koji primate zaradu za poslednja 3 meseca u PDF formatu, na kojoj su prikazane poslednje tri uplaćene zarade. Izvode obično dobijate imejlom ili ih možete preuzeti kroz internet ili mobilno bankarstvo, ili
  • Potvrda o zaposlenju i visini primanja izdata u elektronskoj formi i potpisana digitalnim sertifikatom od strane poslodavca, ili
  • Potvrda o elektronskoj dostavi dobijena preko eUprava portala.
  o Ukoliko poslodavac ne izdaje potvrdu overenu digitalnim sertfikatom možete priložiti potvrdu overenu pečatom i potpisom.

  • PPDG5/PPDG2R – Potvrda o poreskoj prijavi za dohodak građana za obveznike ove vrste poreza

  Potvrda o zaposlenju i visini primanja Primer pravilno popunjene potvrde o zaposlenju i visini primanja (PDF) Ovlašćenje za odobravanje kredita za refinansiranje kredita kod druge banke (PDF) Popunjen primer - ovlašćenje za odobravanje kredita za refinansiranje kredita kod druge banke (PDF) Potvrda o elektronskoj dostavi

  Penzioneri
  Dinarska penzija
  • Mesečni izvodi iz banke po računu na koji primate penziju za poslednja 3 meseca u PDF formatu, na kojima su prikazane poslednje tri uplaćene mesečne penzije. Izvode obično dobijate imejlom ili ih možete preuzeti kroz internet ili mobilno bankarstvo, ili
  • Penzioni čekovi za poslednja tri meseca, ili
  • Uverenje o visini penzije izdato od strane PIO fonda RS, ili
  • Potvrda o elektronskoj dostavi dobijena preko eUprava portala.
  • Ovlašćenje za odobravanje kredita za refinansiranje kredita kod druge banke – prilaže se samo prilikom refinansiranja obaveza u drugoj banci

  Devizna penzija
  • Kopija rešenja nadležnog fonda – prevod overen od strane ovlašćenog sudskog tumača – prevod nije obavezan za devizne penzionere koji primaju penziju iz Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore
  • Mesečni izvod iz banke po računu na koji primate deviznu penziju za poslednjih 6 meseci u PDF formatu, na kojima su prikazane poslednjih šest uplaćenih mesečnih penzija. Izvode obično dobijate imejlom ili ih možete preuzeti kroz internet ili mobilno bankarstvo
  • Ovlašćenje za odobravanje kredita za refinansiranje kredita kod druge banke – prilaže se samo za prilikom refinansiranja obaveza u drugoj banci

  Ovlašćenje za odobravanje kredita za refinansiranje kredita kod druge banke (PDF) Popunjen primer - ovlašćenje za odobravanje kredita za refinansiranje kredita kod druge banke (PDF)

  Reprezentativni primer

  Karakteristike kartica

  • Korisnik može imati samo jednu kreditnu karticu
  • Rok odobrenja kreditnog limita je 36 meseci
  • Grejs period iznosi 45 dana (30+15)
  • Datum dospeća je poslednji kalendarski dan u mesecu
  • Period tolerancije za izmirivanje duga je 15 dana – obaveza dospeva krajem meseca, ali se uplata može da izvršiti do 15-og u narednom mesecu
  • Minimalni iznos koji se odobrava je 30.000 dinara a maksimalni 600.000 dinara
  • Kreditni limit se odobrava samo u dinarima
  • Minimalna rata je 5% od ostatka duga, min 1.000 RSD (ako je refinansiranje po revolvingu)
  • Naplata obavezne mesečne rate se vrši sa platnog računa, dok korisnik sam može otplatiti ostatak duga internim prenosom sa platnog računa na kreditni limit
  • Otplaćeni deo duga je raspoloživ za ponovno korišćenje

   

  Specifičnosti Kreditne kartice sa refinansiranjem

  • Prilikom refinansiranja se zadužuje kreditni limit korisnika za iznos koji se refinanasira i ta sredstva se prenose drugoj banci
  • Ako je refinansiranje na rate minimalna rata je 5% od iskorišćene sume (bez refinansiranja), min.1.000 RSD plus rata za refinansiranje
  • Ukoliko se refinanasira kreditna kartica ili dozvoljeno prekoračenje računa, račun će biti blokiran odnosno neće biti moguće korišćenje limita dok se ne dostavi Potvrda o izmirenim obavezama na prodajnom mestu Banke.

  Plaćanja sa kreditnog računa kroz aplikaciju

  Plaćanja putem aplikacije se mogu vršiti istog trenutka kada je kreditni račun odobren, bez obzira da li je kartica fizički uručena i aktivirana. Sa kreditnog računa nije moguće napraviti trajni nalog niti vršiti devizna plaćanja.

  Onlajn plaćanje sa kreditnog računa se vrši tako što korisnik preko svoje internet ili mobline aplikacije kreira nalog za prenos u kome kao račun sa koga se vrši plaćanje, umesto platnog, odabere kreditni račun. Dalje plaćanje se vrši isto kao standardno plaćanje sa platnog računa.

  Da bi korisnik jasno video promene na računu, u pregledu su prikazane sledeće transakcije:

  • prenos novca sa kreditnog na platni račun
  • uplata na platni račun
  • odlazna transakcija sa platnog računa – plaćanje
  • naplaćena provizija

  Nakon izvršenog plaćanja, zadužuje se kreditni račun to jest kreditna kartica za iznos plaćanja uz proviziju iz važećeg Tarifnika Banke. Detaljne informacije o naknadama mogu se naći u Tarifniku.