Bankomati

Pronađi najbliži Yettel Bank bankomat:

Prodavnice po gradu

Radijus:

Rezultati pretrage

Novac dostupan 24/7

Pronađi najbliži bankomat u aplikaciji, jer su uvek dostupni.

Pamti tvoje izbore

Skraćuju vreme za ukucavanje PIN koda, odabir uplate/isplate i iznos.

Beskontaktna funkcija

Samo prisloni karticu na obeleženo mesto i obavi željenu transakciju.

Evri na bankomatu

Pre podizanja, novac razmeni u aplikaciji, po povoljnijem kursu.

Limiti Yettel Bank bankomata

Prilikom isplate

Osnovni limiti se korisnicima dodeljuju prilikom otvaranja platnog računa i iznose 100,000 RSD dnevno, odnosno 600,000 RSD mesečno.

Ove limite možeš da promeniš u svojoj aplikaciji, na iznose do maksimalno 600,000 RSD dnevno, odnosno 1,000,000 RSD mesečno. Za isplate gotovog novca korišćenjem platne kartice u evrima koriste se iste vrednosti, ali konvertovane u EUR, po kursu Banke.

Kada je u pitanju limit po transakciji, on je određen mogućnošću bankomata da isplati maksimalno 99 novčanica, što znaci da limit po transakciji može da bude maksimalno 198,000 RSD, odnosno 4,950 EUR, uz prethodno podešavanje dnevnih limita u aplikaciji na ove iznose.

Prilikom uplate

Uplata se može vršiti u RSD ili EUR valuti. Prilikom jedne uplatne transakcije nije moguće kombinovati valute.

Kada su dinari u pitanju, Banka podžava sve apoene osim 10 RSD i 20 RSD, dok su za EUR valutu svi apoeni podržani. Naš savet je da veće uplate vršite u apoenima veće vrednosti.
Limit na dnevnom nivou za uplatu je 1,500,000 RSD.