Potreban ti je
dodatni keš?

Podnesi zahtev za kredit u iznosu do 3.500.000 RSD potpuno onlajn.
Kamatna stopa je uvek ista tokom celog perioda otplate kredita do 70 meseci.

Maksimalni iznos Keš kredita je 3.500.000 dinara, a rata je uvek ista, jer svi naši krediti imaju fiksnu kamatnu stopu.

Ako izabereš Keš kredit do 600.000 RSD, sve možeš da obaviš onlajn.
Ako je iznos veći od 600.000 RSD, podnesi zahtev onlajn i potpiši ugovor uz jednu posetu banci.

Yoga girl

Podnesi zahtev

Unesi podatke i očekuj poziv našeg agenta

  Ime i prezime *
  Broj telefona *
  Mesto boravka *

  Na sledećem linku možeš pročitati Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti

  Prikupljeni podaci korisnika biće korišćeni isključivo u svrhu pozivanja radi dodatnog informisanja u predugovornoj fazi o uslovima proizvoda naše Banke.

  Kako da apliciraš za keš kredit?

  Korisnici sa otvorenim tekućim računom

  Završi sve u aplikaciji, u 3 koraka

  1. Podnesi zahtev za dinarski keš kredit i priloži potrebnu dokumentaciju onlajn*, u internet aplikaciji ili na Yettel Bank prodajnom mestu. Na osnovu unetih ličnih, finansijskih i podataka o poslodavcu, priložene dokumentacije i podataka iz izveštaja Kreditnog Biroa, Banka će doneti odluku o odobrenju kredita, o čemu ćemo te obavestiti putem SMS poruke i imejla.
  2. Nakon odobrenja, prihvati ponuđene uslove kredita u mobilnoj ili internet aplikaciji.
  3. Zaključi ugovor o kreditu onlajn za iznose do 600,000 dinara, bez posete Banci! Više informacija o zaključenju ugovora na daljinu ovde. Ugovor o kreditu za iznose preko 600,000 dinara zaključuješ na prodajnom mestu Banke.
  Nakon zaključenja ugovora, kredit će biti realizovan o čemu ćemo te obavestiti putem SMS poruke i imejla.

  *Ukoliko priložena dokumenta nisu originalno izdata u elektronskoj formi biće neophodno da dostaviš i originale na prodajnom mestu Banke.

  Korisnici bez otvorenog tekućeg računa

  Ako već nemaš otvoren tekući račun, možeš da podneseš zahtev za kredit na prodajnom mestu, a račun ćemo ti otvoriti nakon odobrenja zahteva.

  1. Poseti prodajno mesto Banke kako bi dobio ponudu.
  2. Na prodajnom mestu podnesi zahtev za dinarski keš kredit. Banka će doneti odluku o odobrenju kredita, o čemu ćemo te obavestiti.
  3. Nakon odobrenja, poseti prodajno mesto Banke kako bi otvorio tekući račun bez mesečne naknade.
  4. Nakon otvaranja računa prihvati ponuđene uslove kredita na mobilnoj ili internet aplikaciji Banke.
  5. Ugovor o kreditu se zaključuje na prodajnom mestu Banke, prilikom čega prilažeš originalnu dokumentaciju.
  Nakon zaključenja ugovora, kredit će biti realizovan o čemu ćemo te obavestiti putem SMS poruke i imejla.

  *Ukoliko priložena dokumenta nisu originalno izdata u elektronskoj formi biće neophodno da dostaviš i originale na prodajnom mestu Banke.

  Za redovne primaoce zarade bez podnošenja dokumentacije (do 1.000.000 RSD)

  Za podnošenje zahteva neophodno je:

  • Prijem plate/penzije u Yettel Bank u poslednja 3 meseca (minimalno 20.000 RSD mesečno), i
  • Kontinuitet u poslovanju poslodavca minimum 12 meseci

  Napomena: obračun kreditne sposobnosti se vrši samo na osnovu iznosa plate/penzije u Yettel Bank. Ukoliko platu/penziju primate u više banaka, savetujemo da podnešenje zahteva za standardnu ponudu Keš kredita sa fiksnom kamatnom stopom.

  Ukoliko ispunjavate gore navedene uslove pratite LINK

  Uslovi kredita

  • Prijem plate/penzije u našoj Banci u poslednja 3 meseca (minimalno 20.000 RSD mesečno),
  • Kontinuitet u poslovanju poslodavca minimum 12 meseci

   

  Potrebna dokumentacija

  Zaposleni koji primaju platu ili deo plate u našoj Banci

  Ukoliko primaš celu platu ili deo plate (minimum 20.000 RSD mesečno), a kompanija u kojoj radiš ima kontinuitet od 12 meseci poslovanja, za iznos kredita do 1.000.000 RSD – dokumentacija ti nije potrebna.

  Dokumentacija od poslodavca nije potrebna za odobrenje kredita do 600.000 RSD, za iznose više od 600.000 RSD potrebno je da nas posetiš i potpišeš ugovor.

  Zaposleni

  • Mesečni izvodi iz banke po računu na koji primaš zaradu za poslednja 3 meseca u PDF formatu, na kojoj su prikazane poslednje tri uplaćene zarade. Izvode obično dobijaš mejlom ili ih možeš preuzeti kroz internet ili mobilno bankarstvo, ili
  • Potvrda o zaposlenju i visini primanja izdata u elektronskoj formi i potpisana digitalnim sertifikatom od strane poslodavca, ili
  • Potvrda o elektronskoj dostavi dobijena preko eUprava portala.
  Uputstvo za dobijanje potvrde putem eUprava portala (LINK)

  Ukoliko poslodavac ne izdaje potvrdu overenu digitalnim sertfikatom možeš priložiti potvrdu overenu pečatom i potpisom. Primer pravilno popunjene Potvrde overene pečatom i potpisom prikazan je u nastavku.

  • PPDG5/PPDG2R – Potvrda o poreskoj prijavi za dohodak građana za obveznike ove vrste poreza
  Potvrda o zaposlenju i visini primanja (PDF) Primer pravilno popunjene potvrde o zaposlenju i visini primanja (PDF) Primer Potvrde o elektronskoj dostavi (PDF)

  Penzioneri

  Dinarska penzija

  • Mesečni izvodi iz banke po računu na koji primaš penziju za poslednja 3 meseca u PDF formatu, na kojima su prikazane poslednje tri uplaćene mesečne penzije. Izvode obično dobijaš mejlom ili ih možeš preuzeti kroz internet ili mobilno bankarstvo, ili
  • Penzioni čekovi za poslednja tri meseca, ili
  • Uverenje o visini penzije izdato od strane PIO fonda RS, ili
  • Potvrda o elektronskoj dostavi dobijena preko eUprava portala.
  Uputstvo za dobijanje potvrde putem eUprava portala (LINK)

  Devizna penzija

  • Kopija rešenja nadležnog fonda – prevod overen od strane ovlašćenog sudskog tumača – prevod nije obavezan za devizne penzionere koji primaju penziju iz Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore
  • Mesečni izvod iz banke po računu na koji primaš deviznu penziju za poslednjih 6 meseci u PDF formatu, na kojima su prikazane poslednjih šest uplaćenih mesečnih penzija. Izvode obično dobijaš mejlom ili ih možeš preuzeti kroz internet ili mobilno bankarstvo.

  Ko može da se prijavi?

  • Fizička lica sa prebivalištem u Republici Srbiji (rezidenti)
  • Punoletna fizička lica koja imaju važeću ličnu kartu u trenutku podnošenja zahteva
  • Zaposleni na neodređeno vreme, penzioneri i zaposleni na odredjeno vreme koji ostvaruju minimalnu neto zaradu u iznosu od 20.000 RSD. Za zaposlene na određeno vreme rok otplate kredita se određuje tako da poslednja rata kredita mora biti naplaćena minimum 2 meseca pre isteka ugovora o radu na određeno vreme.
   Zaposleni kod poslodavca koji ima aktivan status poslovanja
  • Zaposleni kod poslodavca koji ima aktivan status poslovanja
  • Minimum 3 meseca zaposlenja kod trenutnog poslodavca

  Prevremena otplata kredita

  Korisnik kredita ima pravo da otplati kredit, u potpunosti ili delimično, i pre roka utvrđenog ugovorom, putem internog transfera sa platnog računa na kreditnu partiju.
  Minimalni iznos uplate mora biti viši od iznosa tri anuiteta.

  U slučaju prevremene delimične otplate, iznos mesečnog anuiteta se srazmerno smanjuje prema preostalom iznosu ukupnog duga.

  Kako funkcioniše otplata kredita?

  Korisnik kredita otplaćuje kredit u jednakim mesečnim anuitetima na kraju meseca, u skladu sa planom otplate.

  Prvi anuitet dospeva poslednjeg dana u narednom mesecu.
  Naplata anuiteta se vrši automatski poslednjeg dana u mesecu sa platnog računa korisnika kredita.

  Reprezentativni primer

  Napomena: Iskazana efektivna kamatna stopa važi na datum izrade plana otplate kredita. Reprezentativni primer izradjen na dan 31.01.2024.