Video uputstvo za reset podataka

Ukoliko zaboraviš svoje korisničko ime ili lozinku, jednostavno možeš ponovo doći do njih. Pogledaj video uputstvo ili detaljno upustvo korak po korak u nastavku.

Korak po korak uputstvo:

 

1. Pristupi internet aplikaciji Banke preko linka: www.online.mobibanka.rs/Identity

2. U okviru opcije „Prijavi se“ možeš dobiti informaciju o svom korisničkom imenu ili kreirati novu lozinku za pristup internet aplikaciji.

Kako da dobiješ zaboravljeno korisničko ime?

1. Klikni na „Zaboravili ste korisničko ime? Klikni ovde“

 

2. Odaberi da li si rezident (državljanin Republike Srbije) ili nerezident (strani državljanin ili imaš boravak duže od godinu dana van Republike Srbije).

• Ukoliko si rezident unesi svoj jedinstveni matični broj – JMBG
• Ukoliko si nerezident unesi broj svog pasoša

3. Nakon unosa JMBG-a/broja pasoša potvrdi klikom na dugme Nastavi.

4. Nakon potvrde na Nastavi, dobićeš poruku na ekranu da je tvoje korisničko ime poslato na tvoju imejl adresu registrovanu u Banci.

Kako da kreiraš novu lozinku?

1. Klikni na „Zaboravili ste lozinku? Klikni ovde“

2. Na sledećem ekranu unesi potrebne podatke:
U polju 1. upiši svoje korisničko ime
U polju 2. unesi 13 središnjih cifara svog tekućeg računa. Tvoj broj tekućeg računa počinje brojem 115, koji je ovde već upisan. Broj računa možeš pronaći na tvom Ugovoru o otvaranju i vodjenju tekućeg računa ili platnoj kartici (Dina ili MasterCard) ispod imena i prezimena.
Na primer: 115 – 1234567891011 – 12

U polju 3. upiši poslednje 2 cifre svog tekućeg računa.
Na primer: 115 – 1234567891011 – 12

U polju 4. upiši novu lozinku, koju sam kreiraš. Lozinka treba da ima minimum 6 karaktera, barem jedno veliko slovo i jedan broj.
U polju 5. ponovo upiši novu lozinku koju si uneo u prethodno polje 4.

3. Nakon unosa svih podataka potvrdi klikom na dugme Nastavi.

4. Na sledećem ekranu odaberi na koji način ćeš dobiti jednokratnu lozinku kojom ćeš potvrditi izmenu lozinke za pristup internet aplikaciji Banke i klikni Nastavi.
mToken jednokratna lozinka (korak 5a.)
SMS jednokratna lozinka (korak 5b.)

5a. Ukoliko odabereš opciju mToken – unesi mToken* odnosno jednokratnu lozinku od 6 cifara i klikni Nastavi.

*mToken jednokratnu lozinku možeš dobiti na početnoj strani mobilne aplikacije Banke, pre logovanja, na opciji mToken. Unesi i potvrdi PIN za mobilnu aplikaciju i na sledećem ekranu ćeš dobiti jednokratnu lozinku koja sadrži 6 cifara. mToken je validan 5 minuta.

5b. Ukoliko odabereš opciju SMS – unesi SMS* jednokratnu lozinku od 6 cifara i klikni na Nastavi.

*Nakon što si odabrao „SMS jednokratna lozinka“, Banka će ti automatski dostaviti jednokratnu lozinku od 6 cifara na tvoj broj mobilnog telefona registrovan u Banci.

6. Na poslednjem ekranu dobićeš poruku da je lozinka promenjena.
Klikni „U redu“ i automatski ćeš biti ulogovan na aplikaciju.

Sa korisničkim imenom i novom lozinkom sada možeš da kreiraš pristup mobilnoj aplikaciji Banke. 

Ukoliko već koristiš mobilnu aplikaciju, promena lozinke ne utiče na prethodno instaliranu aplikaciju i možeš nastaviti sa njenim korišćenjem.

*Tvoje korisničko ime i lozinka su poverljivi podaci, zbog bezbednosti tvog naloga ne deli ih sa drugima.*