Štednja po viđenju u dinarima

Započni štednju brzo, jednostavno i potpuno onlajn.

some alt

Novac ti je uvek dostupan, a istovremeno štediš i uvećavaš svoju dinarsku štednju iz meseca u mesec uz ukupnu kamatu od 4,01%.

Otvori štedni račun potpuno onlajn i započni štednju u dinarima po svojoj meri, jer nema ni minimalnog ni maksimalnog iznosa štednje.

Yoga girl

Ostavi podatke i pozvaćemo te sa svim informacijama:

Unesi podatke i očekuj poziv našeg agenta

  Ime i prezime *
  Broj telefona *
  Mesto boravka *

  Na sledećem linku možeš pročitati Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti

  Prikupljeni podaci korisnika biće korišćeni isključivo u svrhu pozivanja radi dodatnog informisanja u predugovornoj fazi o uslovima proizvoda naše Banke.

  Korisne informacije

  Prijavi se onlajn

  Ako nemaš račun u našoj Banci, prvo otvori platni račun i onda započni svoju štednju.

  Ako imaš račun u našoj Banci, onda započni štednju onlajn. 

  5 razloga zašto štednja po viđenju:

  • Novac ti je uvek na raspolaganju i u svakom trenutku možeš da prebaciš novac sa štednog na tekući račun.
  • Ne postoji minimalni, kao ni maksimalni iznos koji je moguće deponovati.
  • Moguće je imati više od jednog štednog računa.
  • Obračun i pripis kamate se vrši na kraju svakog meseca ili u trenutku prekida štednje, pri čemu se novac prebacuje na tekući račun, uz napomenu da se na prihode od kamata na štednju u dinarima ne plaća porez.
  • Uslov za otvaranje računa štednje po viđenju je samo otvoren tekući račun u našoj Banci (dovoljno je da imate Lite račun koji je besplatan), kao i aktivnu (mobilnu ili veb) Yettel Bank aplikaciju preko koje ćeš aktivirati štedni račun.

  Primer dinarske štednje po viđenju bez promene glavnice 12 meseci

  Primer dinarske štednje po viđenju pod pretpostavkom da će depozit biti oročen na period od godinu dana i isplaćen u dvanaest jednakih mesečnih rata*

  Napomena: Primer je urađen pod pretpostavkom da je novac deponovan na štedni račun 06.10.2023. godine. Primer je rađen pod pretpostavkom da bezuslovna pogodnost u vidu dodatne (Bonus) kamate,  ostaje nepromenjena u periodu za koji je obračun rađen.

   

  Kamata u ovom primeru je izračunata pod pretpostavkom da će iznos štednje biti uplaćen odjednom i da će jedna dvanaestina glavnice biti isplaćena svakog meseca u narednih godinu dana. Na kamatu na štednju u dinarima se ne obračunava porez.

   

  Reprezentativni primer je sačinjen uz primenu ugovorene nominalne kamatne stope i bezuslovne pogodnosti u vidu dodatne (Bonus) kamatne stope koje se obračunavaju i isplaćuju zajedno.

   

  *Odluka o uslovima i načinu obračuna efektivne kamatne stope i izgledu i sadržini obrazaca koji se uručuju korisniku

  Možda se pitaš...

  Šta sve podrazumeva dinarska štednja po viđenju?

  Dinarska štednja po viđenju je vrsta štednje kod koje klijenti sa Našom Bankom zaključuje ugovor na neodređeno vreme i kod koje klijenti u svakom trenutku mogu vršiti uplate ili isplate sredstava i kod koje se obračun i pripis kamate vrši na kraju svakog meseca.

  U našoj Banci je moguće imati više od jednog štednog računa, a na svaki od njih je moguće deponovati iznos po želje (ne postoji minimalni, kao ni maksimalni iznos).

  Uslov za otvaranje računa štednje po viđenju je otvoren tekući račun u našoj Banci (dovoljno je da imaš Lite račun koji je besplatan), kao i aktivnu Yettel Bank aplikaciju, preko koje ćeš aktivirati štedni račun.

  Kako da uplatim novac na štedni račun?

  Uplatu sredstava možeš izvršiti internim prenosom sa svog platnog računa na štedni račun ili kupovinom/prodajom valute putem menjačnice i prenosom konvertovanih sredstava sa svog platnog računa na štednju po viđenju u valuti u kojoj se depozit vodi. Novac na svoj platni račun možeš uplatiti na Yettel Bank bankomatu i internim prenosom sa platnog računa prebaciti na štedni račun. Ukoliko imaš tačan plan koliko novca želiš da odvajaš na štednju i koliko često, putem aplikacije možeš napraviti trajni nalog koji će ti automatski prebacivati novac u intervalima koje izabereš – bilo da je štednja u dinarima ili evrima.

  Šta ako poželim da povučem novac?

  Ukoliko ti zatreba novac, možeš ga istog trenutka vratiti na platni račun i koristiti putem opcije „povuci sredstva“ u detaljima štednog računa, ili putem internog transfera tako što ćeš odabrati štedni račun sa kog želiš da povučeš novac na platni račun. Sredstva sa viševalutnog računa se uvek mogu podići i na bankomatima ili šalteru Banke. Sredstva od kamate su na raspolaganju nakon pripisa obračunate kamate koji se vrši poslednjeg dana u mesecu.

  Uplate i isplate sa bankomata direktno na i sa štednog računa nisu moguće već se iste vrše posredstvom tekućeg računa. Korisnik može povući do 600.000 dinara bez najave. Za veće iznose neophodna je najava banci bez obzira na tip računa.

  Napomena: Direktne uplate na štedni račun i isplate sa štednog računa putem bankomata nisu moguće.

  Kako da upravljam štednjom po viđenju?

  Svojom štednjom i uštedom možeš da upravljaš vrlo jednostavno i potpuno onlajn, jer ti je sve uvek pri ruci:

  • Uvek dostupan novac, čiji se iznos uvećava iz meseca u mesec ukoliko ne povlačiš sredstva položene glavnice i isplaćane kamate,
  • Fleksibilnost štednje po viđenju (bez minimalnog ili maksimalnog iznosa štednje, bez oročavanja)
  • Jednostavna prijava za otvaranje štednog računa putem aplikacije
  • Mogućnost otvaranja i imenovanja više štednih računa po želji

  Šta predstavlja kamatna stopa od 0.01%, a šta 4.0%?

  Kamatna stopa od 0,01% je ugovorena nominalna kamatna stopa koja je garantovana neograničeni vremenski period, kao što ni sam proizvod nema ograničenje u delu trajanja ugovora. Iznos od 4,00% predstavlja bezuslovnu pogodnost u smislu dodatne (Bonus) kamatne stope koju Banka obračunava korisnicima dinarske štednje po viđenju koji su ugovorili ovaj proizvod počev od 11.10.2023. Kamatna stopa koja se obračunava na iznos tvojih uloženih sredstava je uvek zbir ove dve i predstavlja efektivnu kamatnu stopu.

  Kolika će biti primenjena kamatna stopa kada putem aplikacije otvorim štednju?

  Kamatna stopa koja će biti primenjena na tvoj ulog iznosi 4,01% na godišnjem nivou i zbir je ugovorene nominalne kamatne stope u iznosu od 0,01% i posebne pogodnosti u vidu dodatne (Bonus) kamate od 4,00%.

  Koliko traje nova bonus štednja? Da li mogu da očekujem promenu kamatne stope već za 2 meseca?

  S obzirom na to da kamatne stope zavise od jako velikog broja faktora na finansijskom tržištu, dizajnirali smo proizvod na način da ne moraš da otvaraš nove štedne račune, a da uvek imaš uslove koji u određenom trenutku odslikavaju ovu situaciju. Imajući u vidu da proizvod nema rok trajanja, cilj nam je da kamatna stopa koju dajemo uvek bude u vrhu ponude za a-vista štednju. S tim u vezi, ukoliko dođe do rasta ili pada kamatnih stopa na tržištu (referente kamatne stope NBS-a, Belibora, Euribora) Banka može odlučiti da promeni iznos bezuslovne pogodnosti u vidu dodatne (Bonus) kamate. Izmene ove vrste, u skladu sa Ugovorom, podrazumevaju i obaveštenje klijenata o nastupajućim promenama 30 dana ranije. Podsećamo da, kod ovakvog proizvoda imaš potpunu slobodu raspolaganja sredstvima bez ikakvih posledica ukoliko iz ti bilo kog razloga ne odgovara ponuda.

  Šta se dešava u slučaju eventualne izmene ili ukidanja dodatne pogodnosti u vidu Bonus kamate?

  U slučaju eventualne izmene ili ukidanja bezuslovne pogodnosti u vidu dodatne (Bonus) kamate, Banka će te obavestiti najmanje 30 dana ranije, uz navođenje statusa pogodnosti koju pružamo.

  Zašto mi je u kalkulatoru unutar aplikacije prikazan manji iznos kamate, kao da se obračunava 2% umesto bonus kamatna stopa od 4%?

  Kod štednje po viđenju, iznos kamate koji će biti primljen zavisi od iznosa novca koje klijent drži na računu, vremenskog okvira, tj. trajanja štednje i primenjene kamatne stope. S obzirom da se radi o proizvodu koji omogućava dodavanja i povlačenje sredstava u toku korišćenja, da proizvod nema rok trajanja, postoji neograničeni broj mogućih rezultata u zavisnosti toga na koji način klijent upravlja sredstvima. U skladu sa ovim ograničenjem, a u cilju informisanja klijenta o iznosu kamate koji će da dobije posle određenog vremenskog perioda, Odlukom o uslovima i načinu obračuna efektivne kamatne stope i i zgledu i sadržini obrazaca koji se uručuju korisniku je propisan način na koji se prikazuje ekektivna kamatna stopa kod ove vrste štednje: pretpostavlja se da će klijent svakog meseca povlačiti 1/12 uloženog novca i smanjivati svoju glavnicu na koju se kamata obračunava. Iz tog razloga je iznos koji vidite na aplikaciji manji. Naravno, ukoliko novac ne povlačite, pored toga sto će vam biti obračunata kamata na inicijalno uloženi novac, imajte u vidu da se i iznos kamate pripisuje položenom iznosu štednje pa i na taj iznos dobijate kamatu ukoliko ga ne podižete.

  Učestvujemo u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.

  Više informacija možeš da pročitaš OVDE.