Usluge

Plaćaj račune
jednim klikom

Prijavi se brzo, lako i bez odlaska u banku, a račune plaćaj onlajn u jednom kliku.

Na tebi je da li ćeš plaćanje odložiti ili izvršiti samo jednim klikom.

Plaćanje Yettel postpejd mesečnih računa vrši se bez naknade.

 

Račun na klik je moguće aktivirati za sledeće izdavaoce:

 • Yettel Srbija
 • JKP Infostan
 • Informatika JP Novi Sad
 • SBB Total TV
 • Sava životno osiguranje
 • Elektrodistribucija Beograd
 • Elektrodistribucija Novi Sad
 • Elektrodistribucija Subotica
 • Elektrodistribucija Pančevo
 • Elektrodistribucija Kraljevo
 • Elektrodistribucija Kruševac
 • Elektrodistribucija Čačak

Dobrotvorne uplate za UNICEF

Predefinisani iznosi za obe usluge su 100, 200 i 500 RSD, a prilikom prijave, kao šifru računa potrebno je da uneseš svoj broj tekućeg računa. Računi na klik se mogu platiti u periodu od 05. do 30. u mesecu, dok se trajni nalog generiše 30. u mesecu.