Često postavljana pitanja

Možda je neko već postavio pitanje koje i tebe zanima, zato istraži često postavljena pitanja i dođi do odgovora jednostavno i brzo.

Koliko je vremena potrebno za izvršenje dinarskog plaćanja i da li ona mogu biti odmah izvršena?

Svaka dinarska transakcija u iznosu do 300 000 dinara koju iniciraš kroz internet aplikaciju banke na adresi https://online.mobibanka.rs/Identity biće izvršena odmah, bez obzira na vreme i dan plaćanja, ako u aplikaciji Banke označiš opciju „Instant plaćanje“. Primalac odmah dobija uplatu ukoliko Banka ka kojoj plaćaš podržava ovu uslugu. U slučaju da ne odabereš opciju „Instant plaćanje“ ili je transakcija inicirana ka banci koja ne podržava ovu vrstu plaćanja, transakcija će biti izvršena u 10:30, 12:30, 14:30 ili 17:00h, a ako je inicirana nakon 17h radnim danima, realizuje se prvog narednog radnog dana.

Da li je prikazana provizija za izvršenje transakcije prilikom plaćanja putem internet i mobilne aplikacije?

Iznos provizije će biti prikazan pre nego što potvrdiš izvršenje transakcije.

Ukoliko nemam dovoljno sredstava na računu u valuti kartične transakcije, da li će transakcija biti izvršena sa drugih valuta?

Ako je transakcija u dinarima, prvo će biti zadužena valuta RSD, a ukoliko nemaš dovoljno sredstava u dinarima, naplata će se izvršiti sa drugih valuta, po sledećem redosledu: EUR, USD.

Koji broj modela i poziv na broj bi trebalo da unesem pri plaćanju osobi na račun?

Prilikom plaćanja osobi na račun nije potrebno uneti poziv na broj i model.

Prilikom plaćanja poreza i taksi, aplikacija prikazuje poruku da su neispravni podaci za UJP nalog. Na koji način mogu da izvršim plaćanje?

Ova poruka se prikazuje ukoliko se ne odabere odgovarajuća šifra plaćanja, uglavnom kod plaćanja poreza, kazni, taksi, budžetskih uplata. Za ove vrste plaćanja je potrebno odabrati šifru 253 ili 254.

Šta je usluga „Plati na mobilni”?

„Plati na mobilni” je usluga koja ti omogućava da pošalješ novac u dinarima drugoj osobi (bezgotovinski prenos novčanih sredstava u dinarima u Republici Srbiji) koja može, ali ne mora biti klijent banke, bez unosa broja računa te osobe. Dovoljno je da znaš broj mobilnog telefona. Saznaj više o prenosu novca putem broja telefona ili mejla.

U kom roku primalac može da preuzme novac poslat putem usluge „Plati na mobilni”?

Novac je moguće preuzeti u roku od 72 sata. U slučaju da novac nije preuzet, vratiće se uplatiocu.

Koji je maksimalni iznos koji mogu da pošaljem putem usluge „Plati na mobilni”?

Možeš poslati maksimalno 5.000 RSD po transakciji, dok je mesečni limit 60.000 RSD.

Na koji način može da se preuzme novac poslat putem usluge „Plati na mobilni”?

Ukoliko primalac ima otvoren platni račun u banci, automatski će biti preneta sredstva na njegov račun. U slučaju da primalac nema otvoren platni račun u banci, dobiće notifikaciju na broj telefona sa linkom za preuzimanje novca. Klikom na link prikazuje se strana za unos neophodnih podataka.

Zbog čega mi je, kao nerezidentu, potreban SWIFT za dinarska plaćanja?

S obzirom na to zakonom nije dozvoljeno da nerezidenti učestvuju u dinarskom platnom prometu, potreban je SWIFT za realizaciju dinarskih plaćanja.

Da li kao nerezident mogu da vršim dinarske uplate drugim nerezidentima i pravnim licima u Srbiji?

Moguće je plaćanje i nerezidentima i pravnim licima u Srbiji na putanji: Plaćanja / Devizno plaćanje / odabirom opcije za plaćanje u Srbiji. Provizija će biti prikazana na ekranu prilikom plaćanja, u dinarima.

Šta je usluga „Računi na klik” i da li mogu da platim sve svoje račune preko usluge „Računi na klik”?

„Računi na klik“ je usluga koja ti omogućava da brzo i jednostavno platiš svoje mesečne račune za različite javne i komunalne usluge (Infostan, struju, postpejd račun za mobilni telefon, internet). Ako želiš da koristiš uslugu, potrebno je da se u internet ili mobilnoj aplikaciji prijaviš za plaćanje računa na klik. Saznaj više o usluzi „Računi na klik“.

Da li je moguće platiti deo iznosa primljenog računa na klik, ako se deo prethodno izmiri?

Nije moguće izvršiti delimično plaćanje računa na klik.

Na koji način mogu da otkažem uslugu „Računi na klik”?

Račun na klik možeš otkazati u internet i mobilnoj aplikaciji na putanji: Plaćanja / Plati pravnom licu / Računi na klik. Izaberi račun i u prikazanim detaljima odaberi opciju Otkaži pretplatu.

Na koji način mogu da preuzmem potvrdu o izvršenom plaćanju?

Potvrdu o izvršenom plaćanju možeš preuzeti odabirom opcije Pošalji potvrdu na mejl, u detaljima transakcije, prikazane u Listi transakcija.

Do kog dana u mesecu je potrebno da obezbedim novac za plaćanje računa putem trajnog naloga sa promenljivim iznosom?

Datum izdavanja računa, kao i datum dospeća su unapred određeni za svakog primaoca i prikazani su prilikom kreiranja trajnog naloga.

Kada će banka početi sa izvršenjem trajnog naloga sa fiksnim iznosom?

Naplata će se vršiti počev od datuma koji se odabere i za datum prvog plaćanja pri kreiranju naloga, po odabranoj periodici, do odobrenog datuma isticanja.

Kada će banka početi sa izvršenjem trajnog naloga sa promenljivim iznosom?

Datum izvršenja trajnog naloga za plaćanje računa će ti biti prikazan prilikom kreiranja novog trajnog naloga sa promenljivim iznosom. Datum izvršenja je takođe prikazan i u detaljima trajnog naloga kojima možeš pristupiti odabirom željenog trajnog naloga u listi na putanji Plaćanja, Trajni nalog.

Za koje firme mogu da kreiram trajni nalog sa promenljivim iznosom?

Lista izdavaoca računa će ti biti prikazana prilikom prijave za trajni nalog sa promenljivim iznosom, na putanji: Plaćanja / Plati pravnom licu / Trajni nalog / Kreiraj trajni nalog, nakon odabira trajnog naloga sa promenljivim iznosom obaveze u dinarima i plaćanjem u dinarima.

Da li mogu da preskočim prvo naredno izvršenje trajnog naloga sa fiksnim ili promenljivim iznosom?

Da, odabirom opcije „Preskoči naredno plaćanje“ u detaljima trajnog naloga možeš preskočiti naredno plaćanje trajnog naloga sa fiksnim iznosom, osim na dan plaćanja. Ova opcija nije moguća za trajne naloge sa promenljivim iznosom.

Ukoliko nemam dovoljno sredstava na računu na dan izvršenja trajnog naloga, da li će biti izvršen narednog dana?

U slučaju da nemaš dovoljno sredstava na računu na dan izvršenja trajnog naloga, trajni nalog neće biti izvršen.

Ukoliko nemam dovoljno sredstava u valuti u kojoj se izvršava trajni nalog, da li će se nedostajući iznos pokriti konverzijom druge raspoložive valute?

Automatska konverzija valuta neće biti izvršena. Neophodno je pre dana izvršenja trajnog naloga obezbediti sredstva u valuti izvršenja trajnog naloga.

Da li će me banka obavestiti o izvršenju mojih trajnih naloga?

Da, ako prilikom kreiranja trajnog naloga odabereš opciju da dobijaš obaveštenja o dospeću i/ili izvršenju trajnog naloga.

Da li mogu da otkažem trajni nalog?

Trajni nalog možeš da otkažeš odabirom opcije „Otkaži trajni nalog“ u detaljima trajnog naloga.

Da li mogu da kreiram trajni nalog za prenos određenog dinarskog iznosa sa svog platnog računa na štedni račun na zadati dan u mesecu?

Trajni nalog za prenos novca na štedni račun možeš kreirati u svakom trenutku odabirom opcije: Plaćanja / Trajni nalog / Kreiraj novi trajni nalog. Imaš mogućnost da odabereš „Interni prenos“ između svojih računa u istoj ili različitim valutama, željeni iznos i periodičnost plaćanja.

Da li mogu da kreiram trajni nalog u stranoj valuti, koji će se izvršavati u dinarima?

Možeš. Iznos plaćanja u dinarima će biti obračunat po srednjem kursu banke na dan dospeća.