Usluge

Slanje novca u inostranstvo

Slanje novca putem aplikacije je moguće izvršiti ka svim zemljama i u svim valutama koje podržava multivalutni račun naše Banke – EUR i USD.

Izvrši plaćanje u 5 koraka:

 1. Slanje novca možeš izvršiti putem aplikacije Banke na putanji Plaćanje/Plati osobi ili Pravnom licu/Devizno plaćanje. Najpre odaberi da li uplatu vršiš na devizni račun u zemlji ili u inostranstvu.
 2. Prilikom popunjavanja naloga za devizno plaćanje potrebno je da uneseš broj računa primaoca u međunarodnom formatu (IBAN*) i SWIFT kod banke primaoca. Ukoliko je SWIFT kod ispravan, podaci banke primaoca (adresa, ime i zemlja banke) će automatski biti popunjeni.
  *Moguće je uneti i format računa koji ne pripada međunarodnom standardu EU za numeraciju bankovnih računa (IBAN).
 3. U delu „Naknade“ možeš izabrati jednu od tri opcije:„BEN“ – troškove u celosti snosi primalac, primalac dobija doznaku umanjenu za iznos troškova
  „OUR“ – pošiljalac snosi sve troškove slanja ili
  „SHA“ – pošiljalac deli troškove slanja sa primaocem uplateSHA troškovi podrazumevaju da će sve korespodentne banke u nizu naplatiti svoje troškove i time umanjiti iznos koji će dobiti primalac uplate.
  Ovaj trošak isključivo zavisi od pošiljaoca koji bira jednu od dve gore navedene opcije.
 4. U zavisnosti od odabrane šifre plaćanja, biće ti prikazano koju dokumentaciju je neophodno da dostaviš za pravdanje uplate. Dokumenta možeš priložiti kao sliku ili PDF fajl (maksimalni veličina fajla je 8MB).
 5. Realizacija naloga najčešće traje od 1 do 3 dana, osim u slučajevima neradnih dana ili većeg broja korespondentskih banaka između banke pošiljaoca i banke primaoca. Od trenutka slanja do trenutka prijema novca, najviše zavisi od inostrane banke u koju se šalje novac (banke primaoca).

Nakon izvršene uplate, kao dokaz plaćanja možeš preuzeti potvrdu (SWIFT) u aplikaciji, na putanji Moji računi/Akcije/Lista transakcija, odabirom izvršene transakcije.

Za još detaljnije uputstvo, klikni OVDE.

Provizija za devizno plaćanje definisana je Tarifnikom, a prilikom plaćanja potrebno je da iznos provizije obezbediš u valuti u kojoj vršiš plaćanje.

Detaljne informacije o visini troškova i naknada koje se naplaćuju prilikom slanja novca u inostranstvo možeš da pogledaš na stranici Narodne banke Srbije.

Primeri neophodne dokumentacije

SLANJE NA DEVIZNI RAČUN U INOSTRANSTVU

*Zakonom su dozvoljena plaćanja ka inostrasntvu ka fizičkim licima u vidu poklona za iznose do 10.000 EUR mesečno uz šifru 767 (poklon i pomoći) bez prilaganja dokumentacije.
**Zakonom o osiguranju (član 274) je propisano da se kod stranog društva mogu (re)osigurati samo rizici koji se ne mogu osigurati u Srbiji.

 

SLANJE NA DEVIZNI RAČUN U ZEMLJI