Uputstvo za slanje novca u inostranstvo

Slanje novčanih sredstava u inostranstvo na devizni tekući račun u evrima ili drugim stranim valutama

Pojašnjenje polja za unos :

 1. Odaberi svoje prebivalište.
 2. Unesi ime i prezime primaoca uplate.
 3. Unesi adresu primaoca uplate.
 4. Unesi broj računa primaoca uplate u međunarodnom formatu – IBAN*.
  *Moguće je uneti i format računa koji ne pripada međunarodnom standardu EU za numeraciju bankovnih računa (IBAN).
 5. Odaberi državu primaoca uplate.
 6. Unesi SWIFT kod banke primaoca uplate. Nakon unosa SWIFT koda, ostali podaci banke primaoca će se automatski popuniti, pa ih samo proveri.
 7. Ime banke primaoca uplate.
 8. Adresa banke primaoca uplate.
 9. Zemlja banke primaoca uplate.
 10. Unesi željeni iznos koji želiš da prebaciš.
 11. Izaberi valutu.
 12. Odaberi način naplate troškova: SHA ili OUR.
 13. Izaberi šifru plaćanja. Nakon odabira šifre, prikazaće se koju vrstu dokumenta je neophodno da priložiš za pravdanje platnog naloga.
 14. Unesi svrhu uplate.
 15. Prikači neophodan dokument, sliku ili PDF format (maksimalni veličina fajla je 8MB).
 16. Klikni na Nastavi.
 17. Na sledećem ekranu proveri još jednom unete podatke. Klikni Plati. Pojaviće se ekran za unos jednokratne lozinke. Unesi lozinku** i zatim klikni Plati.
  Na mobilnoj aplikaciji nije potreban unos jednokratne lozinke.
 18. Na poslednjem ekranu prikazana je poruka da je plaćanje uspešno inicirano. Plaćanje će biti realizovano u roku od 1 do 3 dana, ukoliko je priložena dokumentacija ispravna.

Saveti

 • Ako plaćaš konkretan iznos neke fakture, savetujemo da odabereš opciju OUR za troškove. Odabirom SHA ti i primalac delite troškove naknade, pa uplatom tačnog iznosa fakture neće biti dovoljno sredstava za plaćanje, jer će se iznos umanjiti za deo troškova.
 • Za iznose plaćanja u dinarskoj protivvrednosti preko 150.000 rsd, možeš povećati limit u aplikaciji na putanji Moja banka/Lična podešavanja/Dnevni limiti do iznosa od 400.000 rsd. Za plaćanje u većem iznosu najbrže ti možemo pomoći putem čet kanala.

mToken* jednokratna lozinka

Unesi mToken jednokratnu lozinku od 6 cifara i klikni Nastavi.

mToken jednokratnu lozinku možeš dobiti na početnoj strani mobilne aplikacije Banke, pre logovanja, na opciji mToken. Unesi i potvrdi PIN za mobilnu aplikaciju i na sledećem ekranu ćeš dobiti jednokratnu lozinku koja sadrži 6 cifara. mToken je validan 5 minuta.

SMS* jednokratna lozinka

Unesi SMS jednokratnu lozinku od 6 cifara i klikni na Nastavi.

Nakon što si odabrao „SMS jednokratna lozinka“, Banka će ti automatski dostaviti jednokratnu lozinku od 6 cifara na tvoj broj mobilnog telefona registrovan u Banci.