Usluge

Prijem novca iz
inostranstva

Prijem novčanih sredstava iz inostranstva na devizni tekući račun u evrima ili drugim stranim valutama možeš da obaviš u svega nekoliko koraka:

Pošiljaocu novca prosledi instrukciju za devizna plaćanja

Kada dobiješ obaveštenje o uplati, ukoliko je potrebno, priloži traženi dokument

Novac u evrima podigni na našim bankomatima

Šta je potrebno za prijem novca iz inostranstva?

 • 1

  Potrebno je da imaš otvoren platni račun u našoj Banci, a pošiljalac ne mora.

 • 2

  Pošiljalac bi trebalo da dobije Instrukciju za devizna plaćanja.

 • 3

  Potrebno je priložiti dodatnu dokumentaciju kroz aplikaciju u slučaju:
  · kada iz podataka o prilivu nije moguće utvrditi osnov plaćanja
  · kada je dokumentacija neophodna zbog regulative

Instrukcija za plaćanje

 • Svi Yettel Bank korisnici su prilikom otvaranja računa platnog računa, u sklopu dokumentacije dobili i Instrukciju za devizna plaćanja. U instrukciji su navedeni korespondenti naše Banke u inostranstvu za različite valute plaćanja kao i IBAN korisnika priliva.

 • Ukoliko instrukcija nije dostupna korisniku, univerzalnu instrukciju možeš preuzeti na kraju ove strane. Potrebno je uneti ime, prezime, adresu i IBAN (International Bank Number) koji se pravi tako što se ispred broja računa upiše RS 35.

Kako obaviti prijem novca?

Instrukciju, u kojoj su popunjeni podaci primaoca (ime i prezime, adresa, broj računa u IBAN formatu – RS35115________________ ) je potrebno poslati pošiljaocu. Takođe, u polju „Detalji plaćanja“ je poželjno upisati svrhu po kojoj se priliv ostvaruje (pomoć članu porodice, lični transfer…) jer će olakšati pravdanje priliva u slučajevima kada nije neophodna dodatna dokumentacija. U tabeli u nastavku su navedeni ilustrativni primeri pošiljalac/primalac za uplate iz inostranstva (prijem novčanih sredstava iz inostranstva na devizni tekući račun u evrima ili drugim stranim valutama) i u zavisnosti od toga, odgovarajuća dokumentacija koju je neophodno priložiti kako bi se priliv realizovao.

Korisne informacije

Novac iz inostranstva primamo isključivo u 2 strane valute (EUR, USD), iz bilo kog dela sveta; ne postoji ograničenje u zemljama, već isključivo ograničenje u vrsti valuta. Yettel Bank naplaćuje naknadu za devizne prilive primaocu iz inostranstva u iznosu od 0,5% ili minimum 300 dinara, a maksimalno 10.000,00 dinara (uslugu prijem novčanih sredstava iz inostranstva na devizni tekući račun u evrima ili drugim stranim valutama), osim za naplate po osnovu humanitarne pomoći.

Ukoliko priliv sredstava potiče sa Kosova, potrebno je da korisnik dostavi podatke o naplati. Nakon dostavljanja podataka, sredstva se, prema Zakonu o privremenom obavljanju određenih poslova platnog prometa na teritoriji SRJ, prenose NBS.

Istog ili narednog radnog dana NBS, u zavisnosti od trenutka dostavljanja podataka o naplati sa Kosova, vrši isplatu dinarske protivvrednosti našoj Banci, po kupovnom kursu NBS na dan realizacije transakcije. Po dobijanju dinarskih sredstava od NBS, ista se odobravaju u korist računa korisnika.

Preuzmi Izjavu za priliv novca iz inostranstva (PDF) Preuzmi INSTRUKCIJU za devizna plaćanja (važi od 1.10.2021.) (PDF)