Uprava Yettel Bank

Izvršni odbor

Aleksandar Bogdanović

Predsednik Izvršnog odbora

Aleksandar Bogdanović imenovan je za predsednika Izvršnog odbora u martu 2023. godine. Prethodno je, u ulozi Izvršnog komercijalnog direktora, upravljao mnogim segmentima poslovanja Banke sa izvrsnim rezultatima, uključujući prodaju, razvoj proizvoda, marketing i upravljanje sredstvima. Ujedno, Aleksandar je bio na čelu tima koji je definisao Strategiju Banke za period od 2023. do 2027. godine. Njegova stručnost u oblasti strateškog planiranja i upravljanja bila je od ključnog značaja za razvoj kompanije i postizanje stabilne profitabilnosti u 2022. godini. Posvećeno radi na modernizaciji usluga Banke sa ciljem daljeg unapređenja korisničkog iskustva i povećanja baze klijenata.

Aleksandar poseduje dugogodišnje iskustvo na vodećim pozicijama u internacionalnim kompanijama, i izuzetnu ekspertizu u domenu razvoja strategije i biznisa. Deo je Banke od 2020. godine.

Diplomirao je na CDI koledžu u Kanadi u oblasti informacionih tehnologija, a zvanje magistra poslovne administracije stekao je na Univerzitetu Kardif, London School of Commerce.

Aleksandar je oženjen i otac je petoro dece. Voli šah i skijanje.

team member image

Periša Puletić

Član izvršnog odbora

Periša Puletić, imenovan za člana Izvršnog odbora Banke u maju 2023. godine, nadležan je za finansije, upravljanje rizicima, regulatorne poslove, odnose s javnošću, ljudske resurse i operacije.

Periša je neizostavni deo tima Banke od samog osnivanja 2014. godine, uključen u najznačajnije i najkompleksnije aktivnosti banke poput uspešnog okončanja procesa pridruživanja Banke PPF Grupi. Na čelu Pravne službe je od 2017. godine, gde sa svojim timom kontinuirano pruža najkvalitetniju pravnu podršku svim aktivnostima i menadžmentu Banke pri kreiranju inovativnih rešenja u domenu digitalnog bankarstva. Od 2022. godine nalazi se na poziciji Direktora sektora za regulatorne poslove.

Karijeru je započeo u Privrednom sudu u Beogradu i Prvom osnovnom sudu u Beogradu, nakon čega svoj profesionalni razvoj nastavlja u bankarskom sektoru.

Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a zatim je položio i pravosudni ispit.

Oženjen je i otac dve ćerke.

team member image

Vuk Zečević

Član izvršnog odbora

Vuk Zečević, imenovan je za člana Izvršnog odbora Banke u junu 2024. godine, a nadležan je za upravljanje službom za finansijsko planiranje i analizu, službom računovodstva i izveštavanja, kao i timom za nabavku i opšte poslove.

Pre dolaska u Yettel Bank, Vuk je skoro dve decenije bio član Izvršnog odbora Eurobank Direktne. Na ovoj poziciji bavio se upravljanjem finansijama banke, implementacijom najnovijih rešenja u domenu finansijskog planiranja i upravljanja, kao i razvojem ključnih strateških partnerstva na domaćem i stranim tržištima.

Njegova bogata karijera uključuje i rad u Banca Intesa, gde je do 2005. godine bio Rukovodilac sektora za upravljanje sredstvima i gotovinom. U tom periodu, bio je zadužen za upravljanje likvidnošću, valutnom trgovinom, finansijsko izveštavanje i analizu.

team member image

Upravni odbor

Predsednik Upravnog odbora, Vanja Stanković

Član Upravnog odbora, Marek Slačik

Član Upravnog odbora, Majk Mišel

Nezavisni član Upravnog odbora, profesor Milorad Filipović

Nezavisni član Upravnog odbora, docent Snežana Miletić