Ovaj tekst otkriva sve detalje poslovnog stila našeg člana Izvršnog odbora i zašto je za Perišu Puletića produktivnost kao trčanje maratona: