Mastercard credit

Na pumpi platiš, 5% vratiš!

Ostvari keš-bek od 5% sa Mastercard kreditnom karticom do 30. septembra.

Na pumpi platiš, 5% vratiš

U periodu od 01.07.2024. do 30.09.2024. godine, obavi transakciju našom Mastercard kreditnom karticom na bilo kojoj benzinskoj pumpi u Srbiji ili inostranstvu, jer dobijaš 5% keš-beka svaki put.

Odnosi se na plaćanje važećom fizičkom i digitalizovanom kreditnom karticom, bilo da su izdate od strane Mobi Banke ili Yettel Bank.

Keš-bek važi za svako plaćanje na pumpi, a maksimalni keš-bek novca po transakciji iznosi 20 evra, u dinarskoj protivrednosti. On se računa u dinarima u slučaju dinarskog plaćanja, a u dinarskoj protivrednosti ukoliko je transakcija izvršena u evrima. Keš-bek se realizuje u roku od 7 dana nakon izvršene transakcije koja ispunjava uslove predviđene ovom promocijom, a najkasnije u roku od 7 dana nakon završetka kampanje.

Period trajanja promocije: 01.07.2024. – 30.09.2024.

Mastercard je obezbedio sredstva za sve korisnike koji ostvare uslove za isplatu keš-beka.

Koju karticu treba da koristim da dobijem keš-bek?

Mastercard kreditnu karticu naše Banke.

Koji je minimalni iznos transakcije koju moram da obavim da dobijem keš-bek?

Ne postoji minimalni iznos.

Da li dobijam keš-bek u evrima ako platim na pumpi u inostranstvu?

Ne, iznos keš-beka je u dinarskoj protivrednosti.

Da li se promocija odnosi samo na nove Yettel Bank kartice?

Ne. U promociji učestvuju sva plaćanja važećom fizičkom i digitalizovanom kreditnom karticom, bilo da su izdate od strane Mobi Banke ili Yettel Bank.

Za koju transakciju dobijam keš-bek?

Za svaku transakciju na bilo kojoj benzinskoj pumpi u Srbiji ili inostranstvu.

Šta ako koristim kreditnu karticu Mobi Banke?

Sve važeće kartice Mobi Banke učestvuju u promociji.

Koliko traje promocija?

Od 1.7.2024. do 30.9.2024. godine.

Šta ako koristim Apple Pay za plaćanje na benzinskim stanicama u Srbiji ili inostranstvu?

Promocija podrazumeva plaćanje važećom fizičkom i digitalizovanom kreditnom karticom (i Google Pay i Apple Pay), bilo da su izdate od strane Mobi Banke ili Yettel Bank.

Šta ako koristim Google Pay za plaćanje na benzinskim stanicama u Srbiji ili inostranstvu?

Promocija podrazumeva plaćanje važećom fizičkom i digitalizovanom kreditna karticom (i Google Pay i Apple Pay), bilo da su izdate od strane Mobi Banke ili Yettel Bank.

Kada ću dobiti keš-bek?

Keš-bek se realizuje u roku od 7 dana nakon izvršene transakcije koja ispunjava uslove predviđene ovom promocijom, a najkasnije u roku od 7 dana nakon završetka kampanje.

Da li se 5% keš-beka odnosi samo na transakciju obavljenu kreditnom karticom?

Tako je, 5% keš-beka se dobija za svaku transakciju našom Mastercard kreditnom karticom na bilo kojoj benzinskoj pumpi u Srbiji ili inostranstvu.

Koji je najveći iznos keš-beka?

Najveći iznos keš-beka je 20 evra, u dinarskoj protivrednosti.

Koliko puta mogu da dobijem keš-bek?

Nema ograničenja, keš-bek se obračunava za svaku transakciju našom Mastercard kreditnom karticom na bilo kojoj benzinskoj pumpi u Srbiji ili inostranstvu.

Nemaš račun kod nas?

Pogledaj Progresiv+ paket račun koji naši klijenti najčešće biraju. Račun sa mnogo pogodnosti za primaoce dela ili cele plate – bez naknade!

Saznaj više